top of page

Pomáháme rodinám zaplatit volnočasové aktivity pro děti

Kdy a kde můžete využít příspěvek?


 • Od 5.1.2023 můžete žádat o příspěvek 2000 Kč na aktivity v 2. pololetí školního roku.

 • Příspěvek lze využít u poskytovatelů pravidelných volnočasových aktivit registrovaných v systému Aktivní město.

  • např. sportovní organizace, ZUŠ, DDM, spolky, fyzické, právnické osoby poskytující volnočasové aktivity na školách

 • Příspěvek lze využít na úhradu pravidelných aktivit.

  • např. na sportovní, hudební, výtvarné, taneční, vzdělávací, technické, turistické, přírodovědné a další aktivity


Jak získat příspěvek?


 1. Zaregistrujte se jako žadatel do systému Aktivní město. https://moje.aktivnimesto.cz/registrace/uzivatel

 2. V systému požádejte o příspěvek doložením potřebných dokumentů.

 3. Vyberte aktivitu z nabídky ve vašem okolí.

 4. Ověřte si, zda má organizátor volnou kapacitu a domluvte se na přijetí vašeho dítěte.

 5. Pokud máte od organizátora potvrzenou přihlášku dítěte, můžete u něj uplatnit příspěvek až 2000 Kč pololetně (max. 4000 Kč za celý školní rok).

Komu pomáháme?


 • Podporujeme aktivity dětí a mládeže ve věku 3–18 let.

 • Podporujeme rodiny v ČR, které jsou v tíživé finanční situaci, a na dítě, na které žádají podporu, pobírají jeden z těchto příspěvků: přídavek na dítě, příspěvek na péči, odměna pěstouna, příspěvek při pěstounské péči.

 • Podporujeme rodiny ukrajinských uprchlíků v tíživé finanční situaci, které pobývají v ČR na základě víza strpění či víza dočasné ochrany.


 1. Na stránce www.darujemekrouzky.cz vyberte Chci požádat o příspěvek a následně se zaregistrujte do systému Aktivní město jako občan České republiky nebo Ukrajiny a při registraci zadejte všechny své děti ve věku 3-18 let na které chcete požádat o příspěvek. Pokud jste občan ČR tak při registraci vybíráte i tzv. Aktivní město, do kterého se hlásíte. Pokud máte trvalý pobyt v Praze 5, 6, 17, vyberte příslušnou městskou část (abyste mohli žádat také o příspěvky, které nabízejí městské část), pokud bydlíte jinde, vyberete možnost „Darujeme kroužky dětem“.

 2. Emailem vám přijdou přihlašovací údaje do systému.

 3. Po přihlášení vyberte v menu možnost „Nabídka příspěvků“ a zde aktuální výzvu „Darujeme kroužky dětem“. V rámci příspěvku žádáte o podporu u každého dítěte zvlášť.

 4. V rámci žádosti doložte potřebné dokumenty, které vás opravňují k získání příspěvku.

  • České rodiny dokládají dokument (v elektronickém formátu) „OZNÁMENÍ O PŘIZNÁNÍ DÁVKY“, nebo „OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ VÝŠE DÁVKY“, případně jiný obdobný dokument potvrzující přiznání dávky/příspěvku/odměny, vydaným Úřadem práce ČR.

  • Ukrajinské rodiny dokládají dokument prokazující udělení mezinárodní ochrany formou azylu dítěti, na které je žádán příspěvek, a to vízem za účelem strpění pobytu, nebo doplňkové ochrany orgánem veřejné moci České republiky.


 1. Po schválení administrátorem vám připíšeme na profil 2 vouchery v hodnotě 1000 Kč pro každé dítě. Následně vyhledejte poskytovatele a aktivitu (v menu Vyhledej poskytovatele či Vyhledej aktivitu), na kterou byste chtěli získaný příspěvek ve formě voucheru využít a následně jej na aktivitu uplatněte. Můžete využít jeden voucher nebo oba dva.

 2. Do emailu vám přijde PDF dokument, který potvrzuje, že jste uplatnili voucher na danou aktivitu. Toto potvrzení můžete doložit poskytovateli aktivity.

 3. Po skončení měsíce zašleme peníze z uplatněných voucherů přímo poskytovateli na jeho bankovní účet.

177 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


logo hlubina.png
bottom of page